– Taryfy

Na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska obowiązują taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzone decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie KR.RET.070.179.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Decyzja KR.RET.070.179.2018

Uchwałą nr XII/91/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 października 2019 roku, ustalono dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska obowiązujące w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Dopłaty finansowane są z budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Ceny dla odbiorcy obowiązujące od 01.01.2020 r. do 30.05.2020 r. uwzględniające dopłaty
Wysokość cen za dostarczaną wodę

Grupy taryfoweCena za m3 (netto)*
Grupa I – Gospodarstwa domowe5,59 zł
Grupa II – Pozostali odbiorcy7,42 zł

Wysokość cen za odprowadzenie ścieków

Grupy taryfoweCena za m3 (netto)*
Grupa I – Gospodarstwa domowe8,37 zł
Grupa II – Pozostali odbiorcy12,37 zł

Wysokość opłaty abonamentowej i przyłączeniowej

Grupa I – Gospodarstwa domoweCena (netto)
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)8,57 zł
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)8,57 zł
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza lokalowego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)8,57 zł
Grupa II – Pozostali odbiorcyCena (netto)
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)10,44 zł
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)10,44 zł
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza lokalowego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)10,44 zł

Ceny nie zawierają 8% podatku VAT.


Ceny dla odbiorcy obowiązujące od 31.05.2020r. do 31.12.2020r. uwzględniające dopłaty

Wysokość cen za dostarczaną wodę

Grupy taryfoweCena za m3 (netto)*
Grupa I – Gospodarstwa domowe5,66 zł
Grupa II – Pozostali odbiorcy7,49 zł

Wysokość cen za odprowadzenie ścieków

Grupy taryfoweCena za m3 (netto)*
Grupa I – Gospodarstwa domowe9,49 zł
Grupa II – Pozostali odbiorcy13,49 zł

Wysokość opłaty abonamentowej i przyłączeniowej

Grupa I – Gospodarstwa domoweCena (netto)
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)8,77 zł
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)8,77 zł
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza lokalowego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)8,77 zł
Grupa II – Pozostali odbiorcyCena (netto)
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)10,69 zł
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)10,69 zł
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza lokalowego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)10,69 zł

Ceny nie zawierają 8% podatku VAT.